Monday, 4 August 2014

ಸಮುದ್ರ ಸ್ವಪ್ನ :( :( :( :(


ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಎದ್ದು ಕುಳಿತವಳೆ 
ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೆತ್ತವಳಂತೆ 
ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಂಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳುತ್ತೆನೆ 
ಅದರ ಎರಡೊ ತೀರಗಳು 
ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿವೆ ಒಂದಾಗಿ 
ರೆಪ್ಪೆಯಂಚಲಿ.....ದುಸ್ವಪ್ನಗಳ 
ತರಬೇಡ ಕಂಣ್ಣು ತೆರೆದು ಹರಿಯ 
ಬಿಡಲಾರೇ ನನ್ನ ಸಮುದ್ರವ 
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ

-ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆ